top of page
Green Ivy from the Roof

Cirkulärt byggande

Okomplicerat & Klimatsmart

Välkommen till TenC

Sveriges första cirkulära byggbolag - 

den enda partner ni behöver för att designa och

genomföra cirkulära, flexibla och klimatsmarta byggprojekt

Vad är TenC?

Förändring

Här startar TenC - Sveriges första cirkulära byggbolag.

 

TenC är ett bolag som grundades för att vi inte kan fortsätta att bygga på samma sätt som vi alltid gjort, TenC finns till för att minska samhällsbyggandets negativa klimatpåverkan på vår omvärld.

 

TenC erbjuder en annorlunda byggprocess baserad på en cirkulär affärsmodell samt en samlingsplats för effektiv samverkan mellan individer, företag och samhälle. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en förflyttning mot cirkulärt byggande, med hållbarhet i fokus.

 

Vi finns till för er som utvecklar eller förvaltar fastigheter och vill bygga enligt en cirkulär och ekologisk affärsmodell. Vi hanterar hela kedjan från idé till överlämning av färdigt projekt och om ni vill så tar vi även hand om den löpande driften och säkerställer att er byggnad håller högsta möjliga prestanda under hela livslängden.

 

TenC bygger på en genomgående cirkulär affärsmodell. Den främsta tesen är att återhållsamhet, eftertänksamhet och teknisk förändring bidrar till att skapa en reell förändring!

 

Det TenC gör idag, ska leda till en bättre planet imorgon, varje dag.

Det mest (eko)logiska beslutet

Vi lever efter devisen det hållbaraste huset är det som redan är byggt. Därför så är en av våra främsta målsättningar att minska nyproduktionen genom att hjälpa till att nyttja det som redan är byggt på ett bättre sätt.

 

För att åstadkomma detta erbjuder vi er att inventera era befintliga fastigheter för att optimera nyttjande och energiförbrukning, och därmed förlänga deras livstid. Vi kan här erbjuda en energioptimerad om- eller tillbyggnation där vi utgår från vad som redan finns och anpassar byggnaden till dagens behov.

 

Där nybyggnation ska genomföras är TenC med er från idé till överlämning med omsorg för den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten och säkerställer att ni får ett attraktivt projekt som håller över tid.

Vi arbetar med naturen som största inspirationskälla där de material vi väljer är naturliga, och de system vi bygger in baseras på lokala kretslopp med naturlig energi 

Erbjudande

Bidra positivt till samhälle och klimat genom klimatpositiva byggnader. 

TenC
Circulärt

Cirkulär design

Framtidssäkra er verksamhet genom att bygga klimatpositivt redan idag. Prognoser pekar på att utsläpp kommer att kosta i närtiden

TenC
Om

Klimatoptimerad om och tillbyggnation av fastighet

Eftersom materialet kan demonteras utan förstörande ingrepp kan det säljas vidare eller nyttjas i nya projekt. Detta innebär att ni kan räkna med en intäkt i slutet av projektets livslängd

TenC
Nytt

Klimatneutral nyproduktion

Flexibilitet i byggnaden gör att ni enkelt kan ändra användningsområdet i byggnaden vartefter efterfrågan ändras till en lägre kostnad än i konventionella byggnader

TenC
Långsiktigt

Drift och underhåll av fastighet

Byggdelar som en tjänst

Erbjudanden via partners

Bidra positivt till samhälle och klimat genom klimatpositiva byggnader. 

Byggnads-inventering

 

Inventera er befintliga fastighet och få en digital kopia

Framtidssäkra er verksamhet genom att bygga klimatpositivt redan idag. Prognoser pekar på att utsläpp kommer att kosta i närtiden

Ekosystem-optimering

Skapa sunda ekosystem i er byggda miljö

Eftersom materialet kan demonteras utan förstörande ingrepp kan det säljas vidare eller nyttjas i nya projekt. Detta innebär att ni kan räkna med en intäkt i slutet av projektets livslängd

Byggnads-demontage

Skapa värde av det ni vill bli av med genom cirkulärt demontage

Flexibilitet i byggnaden gör att ni enkelt kan ändra användningsområdet i byggnaden vartefter efterfrågan ändras till en lägre kostnad än i konventionella byggnader

Delnings-

tjänster

Skapa möjligheter för er kunder att dela på befintliga resurser

För er som är fastighetsutvecklare eller fastighetsägare

Vi på TenC åtar oss de flesta projekt, allt från mindre bostadsprojekt till större kontor. Vi erbjuder design, om- och tillbyggnation, nyproduktion, och långsiktig drift av fastigheter. Vi åtar oss allt från rådgivande tjänster i tidigt skede, CM-uppdrag i produktion till att som totalentreprenör driva projekt från designkoncept till överlämning och drift av byggnad. Vissa ingående byggnadsdelar kommer framöver att erbjudas i form av prenumerationstjänster där ni köper en funktion och prestanda istället för en produkt. Genom våra samarbetspartners erbjuder vi ett antal tjänster som tillsammans med våra erbjudanden skapar en enkel och effektiv helhetslösning för er som fastighetsutvecklare eller fastighetsägare.

 

Vi tror på att långsiktighet är kärnan till en kontinuerlig lärandeprocess och kärnan i reell hållbarhet. Därför jobbar vi långsiktigt med våra partners och kunder, där vi utvecklas tillsammans. Vi arbetar i nära samarbete för att åstadkomma de mest klimatsmarta och effektivaste lösningarna för just ert projekt. Tillsammans med våra kunder, som både finns inom den privata och offentliga sektorn, jobbar vi mot gemensamt satta mål. Vi ser till kundernas bästa och är därför alltid mån om en kontinuerlig uppföljning och dialog för att tillsammans nå bästa möjliga resultat. TenC är i ett uppstartsskede och bygger upp organisation och samarbeten baserat på efterfrågan.

 

Våra erbjudanden är uppdelade i Enkel och Flexibel, där Enkel är ett färdigt upplägg med en tydlig ansvarsfördelning och fasta priser. Flexibel applicerar vi i ett mer ordinarie anbudsförfarande där vi lämnar pris på de förutsättningar ni har i er förfrågan och där vi applicerar en löpande räkning med full transparens genom hela processen. Beroende på komplexitet offereras vissa ombyggnadsprojekt endast enligt löpande räkning.

Vi kan hjälpa er i ert projekt genom hela processen, eller bara en liten del - ni väljer! Kombinera våra erbjudanden fritt!

Varför anlita TenC för att bygga cirkulärt?

Det finns många vinningar i att bygga cirkulärt och flexibelt. Här listar vi några av de fördelar som finns med att anlita Sveriges första cirkulära byggbolag

Klimatneutrala byggnader

Bygg miljöeffektivt för samhälle och klimat genom att uppföra byggnader som bidrar positivt både lokalt och globalt.

Grön finansiering och skatte-besparingar

Framtidssäkra er verksamhet genom att bygga klimatpositivt redan idag. Prognoser pekar på att utsläpp kommer att kosta i närtid.

Intäkt vid demontage

Eftersom materialet kan demonteras utan förstörande ingrepp kan det säljas vidare eller nyttjas i nya projekt. Detta innebär att ni kan räkna med en intäkt i slutet av projektets livslängd.

Flexibla ytor

Flexibilitet i byggnaden gör att ni enkelt kan ändra användningsområdet i byggnaden vartefter efterfrågan ändras till en lägre kostnad än i konventionella byggnader.

Kostnad för byggnadens hela livslängd

Av oss får du en kalkyl på projektets hela livslängd. Det gör det lättare att fatta kloka beslut på lång sikt.

Prestanda istället för produkt

Prova att köpa prestanda istället för produkt. Skifta ut det omständiga med att äga och få en garanterad funktion som sträcker sig långt längre än de traditionella garantitiderna.

Enklare drift

Enklare drift och skötsel av fastigheten genom tydliga instruktioner och dokumentation samt material som är planerat för demontage utan förstörande ingrepp. 

Fasta priser

Testa vårt erbjudande Enkel, få förutsägbara priser och en enkel resa genom projektet utan överraskningar.

Med våra fasta priser på tillval kan ni enkelt uppgradera er byggnad.

Varför Cirkulärt?

För att förstå varför måste vi börja med att prata om hållbarhet

I princip inget av det vi tillverkar och bygger idag är hållbart på riktigt, det är bara mer eller mindre dåligt. Idag står våra byggnader för ca 40% av världens samlade utsläpp, där en stor del består av tillverkning av det material vi bygger in. Det fungerar inte längre att göra som vi alltid gjort.

Det vill vi ändra på

En viktig del i denna förflyttning är att ändra vår syn på byggnader till en del av ett cirkulärt kretslopp där byggnaderna kan ses som en sorts bank där materialet i en begränsad tid placeras, för att i framtiden tas ut och investeras i nya byggnader. Men för att ha en dräglig framtid måste vi redan idag att arbeta mot klimatpositivitet, där våra verksamheter inte bara är klimatneutrala utan även bidrar till en minskning av växthusgaser i atmosfären. Vi som agerar inom samhällsbyggnation har en stor möjlighet, men ett större ansvar, att vända denna trend. För att åstadkomma detta behöver vi göra det tillsammans.

De tre cirkulära principerna

Designa

bort

avfall &

utsläpp

Hålla

material &

produkter

i liv

Återställa

och förbättra

naturliga

ekosystem

TenCs Prioriteringsordning

Undvika

Undersök möjligheter att nyttja det redan byggda istället för att bygga nytt

Minimera

Minimalistisk & slimmad design utan skräp

Återbruka

Återbruka material, kunskap och lösningar för minskad påverkan

Återvinna

Använda material som baseras på återvunnet material och återvinna ett ev restmaterial

Flexibelt & hållbart

Bygga för en lång livslängd genom flexibla planlösningr & hållbara materialval

Demontera

Designat för demontage istället för rivning skapar värden i slutet av byggnadens livstid

sheringlayers_edited.png
Hållbar
Byggnadsdesign

Ett byggprojekt kan anses vara hållbart först när det bidrar positivt till omvärlden genom att producera istället för konsumera, både under uppförande, brukande och avvecklande. Detta uppfylls bland annat när byggnaden är ekologisk, uppnår minst nettonoll-energi, renar och återanvänder vatten, ingående byggdelar är återbrukade eller går att återbruka i hög grad samt att vår byggda miljö skapar en plats för ekosystem att frodas.

Vi på TenC strävar alltid efter att designa projekt som uppfyller dessa kriterier. För att åstadkomma detta har vi som målsättning att nyttja återbrukat material samt biologiska material i största möjliga utsträckning. Vi tar inspiration i naturliga kretslopp, där byggnaden och dess installationer ses som ett slutet energisystem och därigenom är självförsörjande. 

 

Vi delar vi upp våra projekt i lager baserat på teknisk livslängd och vid inköp av produkter värderas dessa utifrån deras möjlighet till demonterbarhet och möjlighet till återbruk. Detta kan bland annat innebära avvikande ytskikt, schakt designade på andra sätt än vi är vana vid och infästningar som är delvis synliga. Vi är dock övertygade om att detta kan tillföra spännande inslag i en byggnad och på ett intuitivt sätt kan inspirera till återbruk och förändring i andra delar av vårt samhälle.

[Konceptet med lager är en metod utvecklad av Stewart Brand]

Flexibla byggnader

För att maximera byggnades livslängd behöver vi designa för en hög grad av flexibilitet. Detta uppnås genom väl genomtänkta planlösningar med flexibla utrymmen som passar olika användningsområden. Vidare behöver planlösningar och till viss del stommen designas för att kunna förändras över tid utan förstörande ingrepp, för att passa nya användningsområden över tid när era behov förändras. 

Vi väljer att bygga modulärt utan att använda moduler, där vi fokuserar på en hög grad av återupprepning i material och mått.  Därför ritar vi byggnader där material kan återanvändas på andra platser där material enkelt kan bytas. 

Genom denna holistiska metod skapar vi flexibla byggnader där det är enkelt att anpassa byggnaden över tid utan att förstöra material, samtidigt som det underlättar drift och underhåll.

Demontering

Vi ser en byggnad som en plats där material tillfälligt lagras för att sedan användas på en annan plats. Genom att designa och planera för demontage så går det att bibehålla värdet på det ingående materialet i byggnader. Förenklat uppnås det genom stor grad av reversibla och tillgängliga infästningar, undvikande av lim och och rena material som går att återföra till naturen.

Denna metodik resulterar i att en byggnad genererar en intäkt vid slutet av livslängden istället för en kostnad, och likväl en markant lägre klimatpåverkan.

I det redan byggda samhället är det mesta designat för att rivas, men med nya metoder och kreativa lösningar går det att nyttja även detta material när en byggnad nått slutet på sin livslängd

Den längsta materialcykeln

Cirkulära materialflöden delas in i två cykler: den tekniska och den biologiska.

 

I den tekniska cykeln finns framställda material som inte är naturliga och därmed inte kan återgå till naturen. Målet är alltid att minimera dessa, men där de används ska de fortsätta att användas genom underhåll, återbruk, up-cycling eller återvinning. 

 

I den biologiska cykeln finns material som kan återgå till naturen utan att processas. Dessa bör hållas i liv så långt det går för att sen återföras som näring till naturen. 

 

Vi på TenC eftersträvar alltid att välja det mest lämpliga materialet som innebär lägst klimatpåverkan idag, men utan att försaka den långsiktig hållbarheten.

Ellen macarthur circ.png
Lokal förankring - global närvaro

Genom att handla upp entreprenörer lokalt ser vi en möjlighet till ökat engagemang och jobb på den ort där projektet genomförs. Med ett väl planerat projekt och tydliga ansvisningar med enkelt genomförande på plats ser vi även möjlighet att tröskeln för nya att börja i byggbranschen minskar radikalt.

 

Parallellt med detta arbetar vi med globala leverantörer för att nyttja industrialisering och effektivisering. Här kan ni som kund dra nytta av standardiserade produkter som har lång livslängd.

Prestanda istället för produkter

Vi älskar tanken på att dela på tillgångar. Därför kommer vi att bland annat uppmuntra till bilpool istället för att bygga garage och att hyra tekniska byggnadsdelar istället för att äga dem. Detta skapar incitament för leverantörerna att skapa produkter som håller högsta möjliga kvalitet under produktens livslängd, och därmed bästa möjliga prestanda för er.

Vi ska på lång sikt arbeta med våra leverantörer för att erbjuda återköpsgaranti av levererat material. Om vi får sköta om byggnaden åtar vi oss att ta hand materialet när det eller byggnaden nått slutet på sin tekniska livsländ. Vi erbjuder detta kostnadsfritt förutsatt att vi får ta hand om materialet och säkerställa att de kommer nya produkter och byggnader till nytta.

Människor gör skillnaden

Även om vi agerar för att digitalisera hela vår process så är övertygelsen att människor  i effektiv samverkan  är kärnan i effektiva projekt och grunden för en positiv förflyttning i klimatfrågan. Människor är också det som gör TenC till vad det är. Vi är därför måna om att bygga en öppen, välkomnande och kreativ kultur med en blandning av bakgrund och kompetenser

Det enkla valet

För att skapa förändring behöver vi på verka på flera plan. Vi på TenC vill inspirera positivt och vi är övertygade om att det viktigaste för att skapa förändring är att göra det enkelt, tydligt och roligt. Därför föreslår vi tydliga återkopplingssystem till dem som nyttjar en byggnad i form av skärmar som jämför den egna förbrukningen med andras, automatiska system som enkelt släcker eller tänder belysning och en enkelhet i delning av resurser genom hög tillgänglighet med positiv återkoppling.

Forest
Hållbara ekosystem

När vi bygger på en plats så påverkar vi det befintliga ekosystemet, oavsett om det är bebyggt tidigare eller ej. Påverkan är svår att bedöma, men i stort skapar ofta vår byggda miljö påverkan på större områden både där materialet extraheras, processas samt på byggnadens plats genom förändring av platsens möjlighet till att hantera klimat och påverkan på det lokala djurlivet. 

 

Vi väljer att imitera naturen i det område där vi agerar och istället för att ta bort så förstärker vi de kvaliteter som redan finns på platsen. Om vi bygger på en tidigare bebyggd plats så har vi en ypperlig möjlighet att återställa tidigare ekosystem och stärka byggnadens ekologiska motståndskraft för exempelvis extremväder. Applicerar vi detta på hela områden kan det effektivt skapa en bättre luftkvalitet och jämnare temperaturer över dygnet. Detta innebär både minskad energiåtgång i de tekniska systemen, samtidigt som kvaliteten ökar för dem som befinner sig i området. Resultatet blir en mer lättskött utemiljö, samtidigt som den ökar värdet på fastigheten genom en ökad attraktionskraft.

Hur TenC betalar tillbaka

Oavsett vad vi gör i vårt samhälle har det på något plan en negativ inverkan på vår planet. Mycket av det material vi nyttjar i våra projekt är biologiska och kommer från skogen. För att fullt ut ta ansvar för vår påverkan, och samtidigt bidra till en minskning av växthusgaser i atmosfären, så avsätter vi en fjärdedel av vinsten på årsbasis till att investera i återställandet av tidigare ohållbart brukad skog och mark. Vi gör detta genom att prioritera områden som länge blivit hårt utnyttjade genom markberedning och plantering av monokultur. Vi ska verka för att på sikt återställa naturliga och välfungerande skogar genom att implementera plockhyggesmetoden. Resultatet är hållbar ekosystem och optimal funktion för att åstadkomma inbindning av koldiaoxid.

25%

FNs hållbarhetsmål + TenC

Genom att vi designar och bygger in naturliga material, och undviker lim och övriga kemiska ämnen så bygger vi för god hälsa och välbefinnande

Vi designar och bygger bara med rena material. Vi undviker lim och andra kemikalier. Där det inte går att undvika säkerställer vi att de inte är skadliga

Vi är övertygade om att diversitet är en styrka, därför arbetar vi aktivt med jämställdhet både internt och tillsammans med våra partners

Vi är övertygade om att diversitet är en framgång oavsett sammanhang. Vi arbetar aktivt med våra partners i jämställdhetsfrågan.

Vi kan arbetar aktivt med att nyttja vattnet smartare i våra byggnader, både för att minska förbrukning och belastning på dagvattensystemet

Vi arbetar aktivt för ett smartare nyttjande av vatten i byggnader, där fokus ligger på minskad förbrukning och minskad belastning på VA-system

Genom att aktivt arbeta med att implementera källor till förnybar energi i våra byggnader och arbeta med det lokala elnätet kan vi skapa tillgängligare energi

Vi designar för att minska förbrukning, och nyttja byggnaderna till att generera energi i kombination med effektiva lokala nät

En förutsättning för hållbara affärer är hållbara arbetsvillkor. Vi kontrollerar hur våra partners arbetar och implementerar UE i max 2 led

Anständiga villkor är en förutsättning för långsiktig hållbar utveckling. Vi väljer leverantörer som arbetar aktivt med dessa frågor

TenC arbetar för ökad digitalisering, automatisering och därmed effektivisering av våra och våra partners processer

TenC verkar för ökad digitalisering och automatisering för effektivare industri, och på så sätt ett bättre utnyttjande av resurser

Vi bygger resilienta och hållbara byggnader med mål att löpande sänka kostnader för att fler ska ha råd att bo och arbeta med fokus på lokala ekosystem

Vi designar byggnader som är resistenta och flexibla, på så sätt håller dessa över tid.

Vi eftersträvar att alltid handla leverantörer som arbetar utifrån C2C certifiering, och att inspirera boende att dela istället för att äga

Vi arbetar med hög grad återbruk av material och eftersträvar att köpa varor med C2C-märkning samt inspirera till delande istället för ägande.

Vi visualiserar klimatpåverkan i de beslut som tas för att kunna ta de klimatsmartaste besluten samt implementerar återbrukat material

Vi visualiserar klimatpåverkan för att säkerställa de klimatsmartaste besluten och arbetar med material som binder co2.

Lokal förbättring av ekosystem i projekten. Vinsten investeras i återställande av skogsområden som blivit ohållbart brukade

Vi designar för återställande av ekosystem i projekt samt investerar överskott i ohållbart brukad skog för att återställa dessa

Arbetssätt

Aerial View of Curved Road

Vi tror på transparens. Därför får du som kund alltid insyn i projektets framdrift. I vårt system kan du se var i projektet vi är, eventuella avvikelser, ändringar samt komma med input i respektive skede. Detta gör att ni enkelt kan följa projektets framdrift. Ni får alltid en kontaktperson i projekten så att ni enkelt ska veta vem ni ska höra av er till vid frågor och funderingar 

 

Vi passar inte i alla projekt, men där vårt erbjudande passar så erbjuder vi en extremt tydlig, enkel och förutsägbar resa för er som kund. Vår process är uppdelad i tre delar där gul (1-4) är dialog & utvärdering, grön (5-8) är återbruk, design, tillverkning & montage, röd (9-12) drift, underhåll & demontage.

1

Dialog och inventering

2

Första designskiss

3

Klimat- och kostnadskalkyl

4

Utvärdering påverkan

5

Återbruks-implementerin

6

Produktions-design

7

Godkännande-process

8

Tillverkning & montage

9

Drift och underhåll

10

Om- och tillbyggnation

11

Demontage

12

Återbruk av material

Inledande dialog och design

Vi börjar alltid våra projekt med en gemensamt inventering på plats för att därefter i dialog sätta gemensamma mål för projektet. Vi tar därefter fram ett designförslag baserat på vår metodik

Kalkyler och klimatberäkningar

Vi vet att förutsägbarhet är viktigt. Därför säkerställer vi att ha koll på vad vi planerar att bygga in redan innan vi lämnar en offert. Ni får en offert som innehåller bland annat total kostnad, klimatpåverkan och driftkostnad.

Offerten sätter lägsta nivå för projektet. Under projektets gång arbetar vi därefter för att minska kostnad och klimatpåverkan, vilket vi gör genom att i samråd inventera tillgänglig återbrukat material, och i samråd implementera detta i projektets design. 

Utvärdering påverkan

Tillsammans utreder vi om projektgenomförande består av hanterbara risker utifrån aspekter som kostnad, klimat, arbetsmiljö med mera

Återbruks-implementering

Vi inventerar tillgängligt material för återbruk och utvärderar vad vi kan implementera i projektet. I samråd mer kund bokar vi upp materialet och planerar in det för kommande skede.

Design

Vi arbetar utifrån en VDC-metodik där vi effektivt designar våra projekt. Vi lägger en extra vikt vid denna fas då det är här de stora besluten tas. Därför designar vi varje byggnad in i detalj för att inga osäkerheter ska kvarstå vid montageplatsen.

Varje projekt går igenom en tydlig godkännandeprocess innan tillverkning och montage då ändringar i senare skede ofta är kostsamma och innebär en klimat- och arbetsmiljörisk

Tillverkning & montage

Beroende på projekttyp så monteras ingående produkter ihop i fabrik och levereras i form av sammansatta element med hög prefabriceringsgrad, alternativt i form av färdiga paket.

 

Arbetet på montageplatsen är minimalt och går att likna med att bygga ihop legobitar.

Vid projektöverlämning får ni en detaljerad modell över den färdiga byggnaden med information om ingående byggdelar samt en uppdaterad klimatkalkyl

Drift, om- och tillbyggnation

Ni kan välja att låta oss drifta byggnaden. Detta gör vi till fasta och förutsägbara priser. Om ni vill ändra något i byggnaden finns vi tillgängliga för att på effektivast möjliga sätt genomföra de ändringar ni eftersöker.

Demontage och återbruk

I slutet av byggnadens livslängd hjälper vi er kostnadsfritt att demontera byggnaden och ge materialet nytt liv i nya byggnader och produkter, alternativt säkerställer att material tas om hand på ett cirkulärt sätt.

Modellen i centrum

Modellen är central i vårt arbetssätt och vi arbetar med en plattform som bygger på att modellen berikas löpande med data genom projektet. Denna information nyttjas i 7D för att bedöma funktionen genom hela projektet.

Informationen lagras i en databas där ni enkelt kan finna information om när det är dags för kontroll, utbyte med mera. Denna databas är lättanvänd och kan enkelt skötas av den som driftar byggnaden. Vi säger hejdå till pärmar, otydliga mappstrukturer och inakutell data. 

 

Modellen är även en aktiv del i vår arbetsmiljöarbete där samtliga riskbedömningar, arbetsberedningar finns, och kontroller utförs kopplat till modellen. 

 

Om TenC får uppdraget att drifta byggnaden ansvarar vi för att hålla modellen uppdaterad och aktuell genom byggnadens livstid.

3D

Geometri

4D

Tid

5D

Kostnad

Co2-kalkyl

6D

Förvaltning

7D

Demonterbarhet

Återbruk

Automation och informationshantering

TenC har som målsättning att arbeta med datagenererad design och återupprepning där det skapar mest värde, men syns minst. Det minskar kostnaderna och frigör tid för värdeskapande arbete såsom spännande arkitektoniska lösningar, utveckling av produkten och materialoptimering för att minska klimatpåverkan och kostnad för er som kund.

 

Vi strävar mot att skapa obrutna informationsled för att minska riskerna i ett projekt. Det gör att vi lätt kan identifiera avvikelser och snabbt lägga upp en plan för åtgärd. TenC styr informationen genom hela kedjan, och respektive deltagare i processen bidrar med sin kompetens i rätt skede. Den största skillnaden mot en konventionell byggprocess är att vi tar ett större ansvar för både hantering och riktighet i informationen.

 

Vi på TenC arbetar efter att standardisera hanteringen av data och information om produkter genom att verka för implementering av GTIN och GLN för ökad kontroll och kvalitet genom hela kedjan.

Kontinuerligt lärande

En del i den cirkulära affärsmodellen är att lära oss av erfarenheter. Därför jobbar vi aktivt med effektiv erfarenhetsåterföring för att kontinuerligt lära oss i våra processer. Genom att se likheter mellan projekt snarare än skillnader säkerställer vi att vi fokuserar på att skapa de bästa projekten där vi förstärker olikheterna för att skapa unikitet och karaktär i respektive projekt, utan att försaka återupprepning och moduläritet. Den kunskap vi samlar på oss delar vi gärna med andra, på så sätt kan vi sprida goda erfarenheter till fler. Genom långsiktiga samarbeten och incitament ser vi att vi på riktigt kan skapa en grund för lärande.

Teamet

TenCs interna team

Vi är precis i uppstarten och är idag en liten organisation med ett brett nätverk av samarbeten. Vi är precis i början av vår tillväxtresa och bygger systematiskt upp vårt team vartefter vår affär växer. En central del i vårt upplägg bygger på att handla upp kompetenser löpande. Vår organisationsuppdelning bygger på följande sex delar

Inköp

Långsiktigt arbetar vi med inköp och samarbeten

Data & automation

Projektledare systemutveckling

Admin

Arbetar med att optimera våra rutiner

CRM

Kunddialog, kontakt i tidiga skeden, marknad

Design

Ansvarig för design i form av projekteringsledare

Montage

Säkerställer att tillverkning och montage löper smidigt

Våra experter

Vi strävar efter samarbete med Sveriges kunnigaste experter på respektive område där vi väljer att arbeta långsiktigt över flera projekt och flera år. På så sätt är vi övertygade om att vi kan skapa ett genuint lärande i organisationen.

En målsättning är att lära av varandra för att utvecklas brett och kunna dela denna kunskap till flera i branschen. Vi arbetar långsiktigt med arkitekt, konstruktör, energisystem, ekosystemexperer med flera vilka tillsammans bildar all kompetens som behövs för ett lyckat projekt.

Våra leverantörer

Våra leverantörer är en kombination av globala och lokala aktörer, och en blandning av nyproducerande och återbrukande. Det som för oss samman är en vilja att effektivisera för att minska slöseri i hela processen.

 

Vi utvärderar våra leverantörer utifrån ett antal kriterier där fokus ligger på Cradle to Cradle-certifiering. Vi kommer även att arbeta aktivt med att inspirera tillverkare till att ta steget mot mer cirkulära modeller. Tillsammans med våra leverantörer sätter vi gemensamma mål och incitament kopplade till dessa för att öka proudktiviteten och skapa reell hållbarhet i värdekedjan. 

Våra underentreprenörer

Vi strävar alltid efter att upphandla våra underentreprenörer lokalt i den ort vi agerar i. Vi bygger även här långsiktiga samarbeten

Gemensamma incitament sätts i projekten där leverantörerna agerar på enhetsbasis med gemensamma incitament i slutet av projektet. Tillsammans arbetar vi tätt för att utveckla varandras verksamheter. 

Våra systemleverantörer

Effektiva system är en viktig del i vårt arbete. Därför väljer vi att arbeta med systemleverantörer som ligger i framkant av utvecklingen och värderar driftsäkerhet lika mycket som kontinuerlig utveckling.

TenC långsiktigt

TenC Cirkulärt

TenC om

TenC nytt

Vill ni också ta steget mot cirkulära och ekologiska projekt? Kontakta oss för en dialog idag

TenC Aktiebolag

Organisationsnummer: 559311-1130

E-post: hej@tenc.se

Telefon: 010-424 71 30

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page