top of page
Abstract Futuristic Background

Samarbeten

Här kan ni läsa mer om vilka samarbeten vi söker i dagsläget!

Vilka samarbeten söker vi idag

Vi är i uppstarten och söker därför flertalet olika kompetenser i hela kedjan. Längre ned på sidan finner ni information om vilka vi söker i dagsläget

Experter

Systemleverantörer

Leverantörer

Underentreprenörer

Byggnadsdemontörer

Delningstjänster

Varför samarbeta med TenC?

Vårt erbjudande till er är att i grupp utveckla kunskap kring cirkulära affärsmodeller vilka vi hoppas ska bidra positivt i era övriga åtaganden. Vidare hoppas vi att detta långsiktiga samarbete ska skapa nya plattformar för samarbete med övriga företag samt bidra till en förflyttning i er del av branschen, vilket gynnar branschen i stort. 

 

Vi är mån om att påverka utvecklingen i branschen, varför det vi gör kommer att ske med stor grad av transparens. Transparens kommer även genomsyra vårt gemensamma arbete, varvid samtliga partners kommer att ha full insyn i projektens framdrift, avvikelser och ekonomiska status. Vi kommer att arbeta med incitamentsmodeller baserade på gemensamma mål där framgångsrika projekt ska gynna samtliga inblandade.

Långsiktighet

Ta steget in i en cirkulär affärsmodell

Sänk klimatpåverkan tillsammans

Givande och trivsamt

Vilka är ni

Ni undrar varför branschen gör som den gör och är villiga att utmana normer och gränser för att bidra till en hållbarare byggbransch och därigenom ett hållbarare samhälle i stort. Ni värderar hållbarhet på riktigt och står för den påverkan ni har på miljö och människa. Ni anser att långsiktighet är en framgångsfaktor och eftersträvar kontinuerligt lärande för att varje dag bli bättre som individ och organisation.

Ni har idag en verksamhet som är klimatneutral eller tydlig definierad färdplan för klimatneutralitet till 2025 utan att applicera klimatkompensation för att nå målen. Vidare är ni redo att tillsammans sätta upp tydliga mätbara mål om kontinuerlig förbättring av verksamheten tillsammans med oss.

En jämställd organisation med en bred blandning av människor med olika bakgrund är meriterande och ni tror precis som oss att involvering och öppenhet bygger starka samarbeten och social hållbarhet.

Vi ser att ni som är produktleverantör är cradle2cradle-certifierad eller likvärdigt alternativt har som målsättning att certifiera er för cirkulära och klimatneutrala produkter. Vidare har ni EPD på era ingående produkter och arbetar med effektiva materialflöden

Vad kommer vi att göra tillsammans?

Tillsammans med oss på TenC kommer ni att utveckla och förädla process, arbetssätt och byggsystem för att åstadkomma klimatpositiva byggnader. Vi kommer gemensamt att arbeta aktivt för att implementera återbrukat material i våra projekt och utveckla en effektiv metodik för detta. Konceptet och plattformen ska nu och över tid utmana befintliga normer där vi tillsammans ska driva utvecklingen framåt utifrån en cirkulär modell där prioriteringar görs enligt följande:

 1. Undvika

 2. Minimera

 3. Använda återbrukat

 4. Använda material som innehåller återvunnet material

 5. Använda material som kommer från förnyelsebara källor

 

För att öka hållbarhet och värde på ingående material över tid och tillika  och byggnaderna ska vi:

 1. Designa för flexibilitet

 2. Designa för hållbarhet

 3. Designa för demonterbarhet

 

Plattformen kommer att vara under konstant utveckling och vår uppgift är att hålla denna aktuell mot gällande lagkrav och säkerställa att processer kontinuerligt effektiviseras och materialutnyttjandet optimeras. Detta åstadkommer vi genom kontinuerliga gemensamma funktionsutvärderingar som baseras på uppföljning, insamling, analys och implementering av erfarenheter. 

 

TenCs vision är att den cirkulära modellen även ska genomsyra vårt arbetssätt. Målsättningen är därför att tillsammans automatisera repetitiva uppgifter och informationsflöden, för att frigöra tid för att fortsätta utveckla arbetssätt och skapa utrymme för kreativitet och utveckling. 

Experter
 • Arkitekt med inriktning cirkulärt byggande

 • Konstruktör med inriktning träbyggnation och industriella processer

 • Energisystem (installationer) med inriktning på regenerering av energi och naturliga energislag

 • Akustiker med inriktning träbyggnation

 • Brand med inriktning träbyggnation

 • Landskapsarkitekt med inriktning hållbara ekosystem

 • Byggnadsinventerare

Systemleverantörer

Ej aktuellt i dagsläget

Leverantörer
 • Prefabricerad grundläggningselement

 • Stomsystem för bostäder med möjlighet till enkelt montage/demontage

 • Stomsystem för kommersiella fastigheter med möjlighet till enkelt montage/demontage

 • Trappor

 • Takkasettsystem

 • Fasadsystem

 • Isolerleverantör

 • Badrumsmoduler med inriktning ekologiska material

 • Invändiga väggsystem för lägenhet och kommersiella fastigheter

 • Elsystem med inriktning flexibla installationer inkl solceller

 • Ventilationssystem med inriktning naturliga luftflöden

 • VS-/VA-system med inriktning 

 • Hissar

 • Parkett

 • Klinker/kalkelsystem, demonterbart och återbrukbart

 • Mattor

 • Kök och inredning

 • Lister

 • Färg

Underentreprenörer

Ej aktuellt i dagsläget

Byggnadsdemontörer
 • Företag som arbetar med demontage av byggnadsdelar framför rivning

Delningsekonomitjänster
 • Bilpool

 • Verktygsdelning

 • Cykelpool

Vill ni också ta steget mot cirkulära och ekologiska projekt? Kontakta oss för en dialog idag

TenC Aktiebolag

Organisationsnummer: 559311-1130

E-post: hej@tenc.se

Telefon: 010-424 71 30

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page