top of page
Mountain Range

Vision & Mission

TenC är inte ett byggbolag som vill följa den inslagna banan och göra som branschen alltid gjort. Vi är en idé om hur vi genom en plattform byggd på människor och företag, backade av en digitaliserad process, kan bidra till en förflyttning i branschen. Hur vi kan effektivisera byggprocessen och minska vår klimatpåverkan genom en cirkulär affärsmodell där vi genom ett effektivt arbetssätt sänker både byggkostnader och utsläpp. Vi ska aktivt arbeta för att sprida kunskap och inspiration kring cirkulära affärsmodeller till andra aktörer i branschen och till dem som bor och verkar i de projekt vi genomfört.

 

Kärnan i det vi gör och det som är centralt i vårt dagliga arbete är att bidra till en minskad klimatpåverkan, både i våra egna processer och i våra samarbetspartners. Vi är övertygade om att det på sikt kommer att gynna både kunder, leverantörer, underentreprenörer och samhälle. Vi gör detta för att det är vår bild av ansvarstagande, utifrån känd fakta om att vi behöver arbeta betydligt mer aktivt med klimatfrågan.

 

Vår vision är att kostnaden för processen ska bli så låg som möjligt med minimerade risker. Målsättningen är att kundens resa från idé till färdig byggnad ska upplevas enkel, trivsam och förutsägbar.

 

Vi är övertygade om att monokulturer är dysfunktionellt oavsett i vilket sammanhang de förekommer. Därför är vi övertygade om att jämställdhet, öppenhet och involvering är det enda framtidssäkra arbetssättet.

Resultatet av det vi gör är hållbara affärer, på riktigt.

Bidra till minskade utsläpp

Minska bygg-kostnaderna

Öka kvaliteten inom husproduktion

Bidra till återställande av ekosystem

Vill ni också ta steget mot cirkulära och ekologiska projekt? Kontakta oss för en dialog idag

TenC Aktiebolag

Organisationsnummer: 559311-1130

E-post: hej@tenc.se

Telefon: 010-424 71 30

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page