top of page

Den stundande energikrisen - en reflektion kring hur ett cirkulärt tankesätt kan hjälpa oss ur den.

Uppdaterat: 26 apr. 2023

Debattartiklarna avlöser varandra. Sverige är på väg in i en energikris. Energikrisen ökar utsläppen. Elkrisen skapar politisk strid. Vi måste bygga ut. Men varför är vi där vi är? Och kan du och jag göra något åt det?

Låt oss spana in lite siffror från SCB. Bostäder, service mm (där du och jag påverkar en stor del av förbrukningen) står för ca 52% av den samlade förbrukningen. Industrin står för ca 36%, vilken är direkt kopplat till de konsumtionsbeslut vi tar privat och kommersiellt. Distributionsförlusterna i elnätsystemet ca 7-8%, i Sverige. Där fossila bränslen nyttjas till elproduktion i kombination med ineffektiva system uppåt 50% energiförlust, bland annat från länder vi köper el ifrån.

Det vi gjort idag är att flytta ett energiberoende från ett energislag till ett annat utan att angripa kärnan i problemet, själva beroendet. Ett tydligt exempel är förflyttningen till LED-belysning som minskat energiförbrukningen per enhet, men resulterat i att vi istället använder fler ljuskällor, ett resultat som kan kopplas till Jevons Paradox.

Om vi istället tänkte lite mer cirkulärt kring våra beslut är jag övertygad om att vi kan undvika åtminstone delar av den pågående "krisen" redan imorgon. Om du och jag minskar förbrukning hemma med 10%, och vi som samhälle konsumerar 10% färre resurser från tillverkande industri genom genomtänkt design och smarta beslut, kan vi sänka behovet med 8,8%. Endast genom ändrat beteende, lätt som en plätt, eller hur?Bild från https://www.inaccess.com/microgrid/

På TenC vurmar vi för ett minskat slöseri utifrån kopplingen mellan cirkuläritet och minskad energiförbrukning. Vårt bidrag till en sänkt belastning på elnätet är:

1️⃣ Använda återbrukat material i största möjliga utsträckning

2️⃣ Undvika att föreskriva energiintensiva material i designfasen och designa bort avfall.

3️⃣ Arbeta med lokala energisystem (microgrids) där så är möjligt och optimera energisystem efter funktion och faktiskt behov. Då kan vi undvika att behöva bygga ut befintliga elsystem och får möjlighet att genomföra projekt på platser där eltillgången var en begränsare.

4️⃣ Visualisera energiförbrukning för brukarna av den byggda miljön för att inspirera till små men enkla förändringar till att påverka sin egna förbrukning och konsumtionsmönster

Några enkla tips till helgen som ger dig mer i plånboken och som bonus ett gladare klimat:

💡 Släck lampor i rum där du inte befinner dig

🔥 Ställ in temperaturen på rätt nivå i hemmet, 1 grad minskning = 5% sänkt uppvärmningskostnad

🚲 Ladda eventuell elbil när belastningen är som minst på systemet (eller ta cykeln)

📺 Köp inte den där nya prylen, kolla om det finns någon begagnad istället eller varför inte låna?

Vill ni prata om hur små enkla medel i den byggda miljön kan hjälpa oss att minska vår energiförbrukning? Kontakta oss idag


Källor:

18 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page