top of page

Projektdefinition

Användning

Användning

5

I detta optimeras prestandan i byggnaden parallelt med utbildning. Vi kan bistå med större ombyggnationer, tillbyggnationer eller planerade renoveringar. I dessa fall börjar processen om från första fasen

Utfall:
- Bekymmersfria ändringar av byggnaden

Cirkuläritet i detta skeden:
- Återbruk
- Förlängd livslängd
- Delningsekonomi

Avveckling

6

I slutet av byggnadens livslängd hjälper vi er att demontera byggnaden och ge materialet nytt liv i nya byggnader och produkter.

Utfall:
- Optimerat värdeutfall av tillgängliggjort material

Cirkuläritet i detta skede:
- Återbruksinventering
- Plan för demontage
- Hantering av material

Genomförande

Förslagshandling

3.1

Kreativa lösningar där nytt och befintligt kombineras för att skapa något extra. Design för flexibilitet och adaptabilitet där konceptuella produktanvisningar möjliggör inköp av återbruk. Marknaden undersöks på befintligt material

Utfall:
- Förslagsmodell inklusive rumsfunktionsprogram
- Projektanalys LCA, LCC

Cirkulära aspekter:
- Designa lösningar för flexibel användning av yta
- Design för ökat utnyttjande av ytor
- Design för motståndskraft
- Design av övergripande lösningar för minskad resursförbrukning genom minimering av icke funktionella material
- Optimering av resursförbrukning under nyttjande
- Strategi för fortsatt resursoptimering

Systemhandling

3.2

Här tar vi in resterande del av designteamet för att samordna alla tekniska lösningar så att dessa passar i arkitekturkonceptet. Vi implementerar återbrukat material i projektet och säkerställer att funktionen är bra för att kunna gå vidare till nästa steg. Samtliga produkter är definierade

Utfall:
- Samordnad teknisk lösning med samtliga discipliner.
- Projektanalys LCA, LCC

Cirkulära aspekter:
- Utvärdera renoverbarhet och livslängd, åtkomlighet
- Produkter som väljs utvalda enligt cirkulära principer
- Design för att undvika
- Design av lokala ekosystem
- Identifierade lösningar för anpassningsparhet definierade i handling
- Material för återbruk (befintligt och sourcat) definierade
- Delningstjänster

Bygghandling

3.3

Detta skede handlar om att ta fram den detaljerade information som krävs för att tillverka produkter och montera dessa i den tillfälliga fabriken. I detta skede involverar vi leverantörer och entreprenörer som tar fram detaljerade ritningar för deras leverans. Gränsdragningen mellan projektörerna och dessa bör definieras tydligt, och kan variera beroende på upphandlingsform för projektet.

Utfall:
- Produktionsmodell redo för produktion
- Produktionsplanering utförd
- Utkast byggnadsmanual framtagen för slutlig komple

Cirkulära aspekter
- Infästningsdesign invändig komplettering för flexibilitet
- Modulära enheter för enkel ändring och återbruk
- Sammanställning materialpass för byggnaden

Produktionshandling

4

Denna fas kan gå parallellt med bygghandling och omfattar leverantörernas egna handlingar som krävs för montaget

Utfall:
- Tillverkningshandlingar

Cirkulära aspekter
- Ingående tekniska lösningar designade för enkelt underhåll och förlängd livslängd och demontage

Idéskede

1

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att uppfylla mål och uppnå ett cirkulärt genomförande i ert projekt börjar vi alltid med en inventering där behoven, byggnaden och platsen analyseras. Detta följs upp av en gemensam workshop med fokus på högt värde genom låg resursförbrukning

Arbetet resulterar i:
- Projektbeskrivning innehållande målformulering och metodbeskrivning

Cirkulära aspekter i detta skede:
- Undvika resursanvändning genom en fördjupad förståelse för behov och värden.
- Arbeta för att utvärdera användning av befintliga resurser för att minska behovet av nyproduktion.

Planering

2

Kravdefinition för projektet tas fram utifrån en cirkulär metodik. Vid större ändringar av fastigheten genomförs volymstudier som underlag för analys och visualisering

Utfall:
- Kravdefinition
- Plan för modellering och informationsinsamling
- Volymskiss
- Projektanalys LCA, LCC
- Uppdaterad projektbeskrivning

Cirkulära aspekter:
- Definiera krav för att möjliggöra hållbarhet
- Nyttja befintlig resurser genom ändring, utveckling och förbättring
- Optimering av befintlig fastighet och ytdisposition

TENC_Background.png

Processen​

Misty Forest

Kontakta oss

bottom of page